تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

سوالات متداول آموزشی

چگونه به ليست منابع دروس دسترسي پيدا كنيم ؟
ورود به سايت اصلي دانشگاه پيام نور ، توقف در قسمت دانشجو ، انتخاب بخش برنامه ریزی آموزشی ، انتخاب قسمت : ليست ارائه دروس ، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي و كارشناسي ارشد ، روی لیست ارایه دروس و وضعیت منابع با توجه به مقطع تحصیلی کلیک می کنید ، رشته خود را در بخش مربوطه پیدا کنید و روی بخش مربوطه کلیک کنید ، در صفحه جدید رشته مد نظر شما با برنامه ارایه دروس و وضعیت منابع درسی مشخص شده روی هرکدام جداگانه کلیک کرده و فایل های مربوطه را ذخیره کنید
برنامه كلاس‌ها را از كجا بيابيم ؟
برنامه كلاسي مركز فريمان در سايت زیر اعلام گرديده استsahba.pnu.ac.ir
نمرات در دانشگاه پيام نور چگونه محاسبه مي‌شوند ؟
در نظام ارزشيابي دانشگاه پيام نور 14 نمره شامل آزمون سراسري چهار گزينه‌اي و 6 نمره در قالب نمره كلاسي تعريف شده است كه از سوي اساتيد و بر اساس فعاليت كلاسي و آزمون ميان ترم به دانشجويان داده مي‌شود . نمره امتحان پايان ترم تغيير نمي‌كند ولي 6 نمره كلاسي به دو صورت به دانشجويان تعلق مي‌گيرد . معمولا اساتید بابت حضور در کلاس و انجام تکالیف کلاسی تا 6 نمره را به دانشجو اختصاص می دهند . در صورتی که تمایل داشته باشد خودخوان باشید و خودتان بخوانید ، نمره برگه شما در ده هفت دهم (7/10) ضرب مي‌شود. یعنی سیستم نمره 14 شمارا به 20 تبدیل می کند
آيا حضور در كلاس الزامي است ؟
سيستم دانشگاه پيام نور بر پايه آموزش غير حضوري تعريف شده است . بنابراين هيچ الزامي براي شركت در كلاس‌ها وجود ندارد . نمرات دانشجوياني كه در كلاس‌ها حاضر نمي‌شوند ، در ده هفتم (7/10) ضرب مي‌شود . يعني دانشجو بر اساس نمره‌اي كه از آزمون پاياني مي‌گيرد از 6 نمره كلاسي سهم خواهد داشت
دروس خود‌خوان شامل چه درس‌هايي هستند ؟
دروس خودخوان همان‌طور كه از عنوانش پيداست ، بايد توسط خود دانشجويان خوانده شوند . با اين تفاوت كه براي اين دروس 6 نمره كلاسي تعريف نشده ؛ چرا كه هيچ كلاسي براي اين دروس در نظر گرفته نشده است . بنابراين نمره اين درس مانند دروسي محاسبه مي‌شوند كه دانشجو در كلاس‌هاي درس حضور پيدا نمي‌كنند و نمره نهايي پس از ضرب در واحد ده هفتم (7/10) محاسبه مي‌شود
دانشجو در صورت غيبت در امتحان چه نمره‌اي مي‌گيرد ؟
اگر دانشجويان گرامي قصد ندارند در آزمون پاياني يك درس شركت كنند ، مي‌توانند در فاصله دو هفته تا امتحان از حذف اضطراري استفاده كنند . در صورتي كه اين فرصت را از دست دادند و امكان شركت در امتحان را نداشتند ، گرچه در امتحان غايب هستند اما نمره صفر برايشان لحاظ نمي‌شود و در واقع امتياز منفي در معدل دانشجويي به حساب نمي‌آيد
طراح پرسش هاي امتحاني چه كساني هستند ؟
آزمون‌هاي پيام نور به صورت سراسري در كل كشور برگزار و از طريق بانك سوالات مربوط به دانشگاه كه پيشتر از سوي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهيه شده‌اند ، انتخاب مي‌شوند . نظام دانشگاه پيام نور به هيچ وجه استاد محور نيست ؛ به طوري كه حتي اساتيد از چگونگي انتخاب سوالات امتحاني اطلاعي ندارند
نحوه نمره‌دهي دروس عملي به چه صورت است ؟
دروس عملي شامل يك واحد نظري و يك واحد عملي هستند كه هر كدام 10 نمره از نمره پاياني را شامل مي‌شوند . به اين ترتيب كه 10 نمره نظري به صورت كتبي و 10 نمره عملي با حضور در كلاس و توسط استاد مربوطه به دانشجو داده مي‌شود . چنانچه دانشجويان مشكل پزشكي براي حضور در كلاس‌هاي عملي تربيت بدني دارند ، بايد از پزشك گواهي بگيرند ، استاد مربوطه را در جريان اين مساله قرار و گواهي به كارشناس رشته خودشان ارائه دهند
چه كساني بايد دروس جبراني را بگذرانند ؟
دانشجويان كه رشته تحصيلي‌شان در مقطع كارشناسي ارشد با دوره كارشناسي متفاوت است بايد بنا به مصوبه اخير وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 12 واحد علاوه بر واحدهاي مجاز بگذرانند . حائز اهميت اينكه دانشجويان بايد اين واحدها را با گروه كارشناسي بگذرانند ؛ چرا كه اين دروس در برنامه درسي مقطع ارشد ارائه نمي‌شود
آيا در ترم تابستان واحدهاي عملي ارائه مي‌شوند ؟
خير. دروس عملي در ترم تابستان ارائه نمي‌شود ؛ چرا كه امتحانات ترم تابستان به صورت خودخوان ارائه می شود ، بنابراين كلاس براي آنها تشكيل نمي‌شود . بر اين اساس ، اين دروس در ترم تابستان ارائه نمي‌شوند
كدام دروس جبراني را در ترم تابستان بگذرانيد ؟
از آنجايي كه دروس عملي در ترم تابستان ارائه نمي‌شوند ، مي‌توانيد دروس نظري را با گروه كارشناسي در اين ترم بگذرانيد . واحدهاي نظري دروس جبراني در تابستان ارائه مي‌شوند
چه واحدهایی را انتخاب کنیم یا چطور به چارت پيشنهادي دانشگاه براي انتخاب واحد دسترسي يابيم ؟
ورود به سايت اصلي دانشگاه پيام نور ، توقف در قسمت دانشجو ، انتخاب بخش برنامه ریزی آموزشی ، انتخاب قسمت : ليست ارائه دروس ، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي و كارشناسي ارشد ، روی لیست ارایه دروس و وضعیت منابع با توجه به مقطع تحصیلی کلیک می کنید ، رشته خود را در بخش مربوطه پیدا کنید و روی بخش مربوطه کلیک کنید ، در صفحه جدید رشته مد نظر شما با برنامه ارایه دروس و وضعیت منابع درسی مشخص شده . با کلیک روی این گزینه وضعیت ارایه درس ها در هر ترم مشخص شده است . براي انتخاب واحد يكي از بهترين شيوه اين است كه طبق چارت دانشگاه اقدام كنيد ؛ چرا كه در اين چارت دروس دسته‌بندي شوند تا دانشجويان انرژي يكساني را در ترم‌هاي مختلف صرف كنند . همچنن باید به پیشنیاز و همنیازها هم توجه کافی داشته باشید
آيا مي‌توان بر چارت‌هاي پيشنهادي پيشي گرفت ؟
بله . دانشجويان مي‌توانند بنا به دلخواه انتخاب واحد كنند . چارت پيشنهادي مي‌تواند به دوستان كمك كند تا انتخاب واحد بهتر و منطقي‌تري داشته باشند ؛ چرا كه در اين چارت پيش‌نياز و هم نياز‌ها لحاظ شدند و چنانچه يك درس پيش‌نياز داشته باشد ، متوجه مي‌شويد و اشتباه انتخاب واحد نمي‌كنيد
چه كنيم كه كلاس‌هاي درسي يا امتحانات تداخل ساعتي نداشته باشند ؟
در زمان انتخاب واحد اگر موس را روي نام دروس نگه داريد ، زمان برگزاري امتحان مربوطه را به شما نشان مي‌دهد . با يادداشت كردن زمان امتحانات دروس مورد نظرتان مي‌توانيد واحدهايي را انتخاب كنيد كه فرصت بيشتري براي مرور دروس امتحاني داشته باشيد . همچنين با بررسي زمان‌بندي كلاس‌ها به شيوه‌اي كه قبلا ذكر شد ، شما اين امكان را داريد كه به گونه‌اي انتخاب واحد كنيد كه كلاس‌هايتان تداخل نداشته باشيد
آيا دانشجويان فراگير بايد بابت ترم اول شهريه بپردازند ؟
دانشجوياني كه از راه آزمون فراگير مجوز تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد را به دست مي‌آورند ، بايد شهريه ثابت ترمي را كه در قالب آزمون سراسري پشت سر گذاشتند ، بپردازند