تماس با ما صفحه نخست نقشه سایت

دریافت کارت امتحان

لطفا شماره دانشجویی خود را وارد نمایید

 کارت شرکت در آزمون 94-95
دانشگاه پیام نور مرکزفريمان
نام و نام خانوادگی:  
شماره دانشجویی:
نام مرکز:فريمان کدمرکز: 2027